International Placements
 
 

Hotel Am Kurpark (Germany) - Agasthi Pathare , Anil Sukhwal, Ghanshyam Kunwar, Vivek Suryawanshi


Hotel Dollenberg (Germany) - Somnath Mishra, Aniket Mukherjee, Hemanshu Dargi, Vikas Mahala, Suyog Raut, Clive D’souza, Yatin Gharat, Prakash Raut, Athrav Sawant, Balwant Negi


Hotel Thermails (Germany) - Avinash Tiwari, Neeraj Shringi


Achterdiek (Germany) - Vikas Mathurekar, Rajendra Patil


Bollant’s Im Park (Germany) - Abhishek Parab


Morda Hotel Nordrach (Germany) - Mahesh Maurya , Riju Thomas, Shain Nair, Milind Gawas, Purushottam Arolkar


Dorient Seeotel & Resort Bitburg/Sudeifel (Germany) - Akshay Nayak, Samit Shetty


Hampton Inn Cliton (Germany) - Vivek Tiwari


Morada Starnhptel Kuhlungsborn (Germany) - Manish Cahurasiya, Khayyum Sayyad, Rahim Dosani, Bablender Singh, Kartik Pillai, Sandeep Jaiswar, Manav Tandel, Shashikant Kadam


Oasis Villa Am Park (Germany) - Pawan Gupta, Sumeet Kawa


Armedia Hotel Hamburg Moorfleet (Germany) - Prem Kumar Bhagat


Best Western Hotel (Germany) - Rohit Bajaj


M. Allresto (Germany) - Swapnil Parkar


Morada Hotel Bischofsmais (Germany) - Ajeet Nayak , Ankush Tiwari


Strand Hotel Georgshohe (Germany) -  Nakul Khani


Morada Hotel Unter Denhinden (Germany) - Deepak  Derle, Mangesh Gaikwad


Morada Hotel Alescisbad (Germany) - Vyshnav Babu


Hotel Shangri - La ( Singapore) - Ankush Tiwari


Hotel Equatorial Penang (Malaysia) - Kumel Matiwala, Rajan Pathak, Akshay Mokhar, Rakesh Pandey, Joscelyn John Dias,Vindhesh Mishra, Manish Chaurasiya, Mohd. Raza Murad